סדנת מחנכים

לא כולם זוכים למה שילדים צריכים על מנת לגדול כאנשים בריאים בנפשם וברוחם. לעיתים הם מגיעים אליכם רעבים לאוכל נפש, ולפעמים הם רעבים נפשית. המחנך, הרועה הנאמן שהשם בחר לצאן שלו – ולכן שמור על עצמך!

רועה עייף בגוף ובנפש אינו יכול להוביל את העדר. על מנת שתוכל להיות נוכח בכל עוצמתך, עליך לטפל בצרכיך. אנו יודעים כמה הדבר מורכב. לרוב אתה גם בעל, ואב בעצמך. בנינו עבורכם ימים קסומים בטבע בכל יום כזה תוכלו לחוות חוויות המעצימות את יכולתכם להתמודד עם אתגרי עבודתכם בממשק הקסום שלנו בטבע. תקבלו כלים להגיע למיטבכם, תלמדו מה הוא חינוך "בכוונה". אנו נלמד את הצוות טכניקות מתקדמות בנושאי הוראה חקרנית והוראה פעילה, הוראה המאפשרת לילדים ומחנכים ליהנות ולצמוח במסע החינוכי.

עליך מוטלים תפקידים רבים, וזה מורכב מאד לחיות מול האתגרים הללו ועוד לתת מעצמך לילדים שאינם שלך במשך שעות רבות ביום שלך יחסים בריאים.