מידע לאנשי מקצוע

מספר הילדים המאובחנים כסובלים מקשיי קשב וריכוז,והפרעות תקשורת,הולך וגדל.

משפחות רבות מתמודדות עם הקושי של ילדיהם לנהל את עולמם הרגשי ואת אינטראקציות חברתיות והשיח שלהם עם מבוגרים משמעותיים בהם.

מודל העבודה מול המשפחות שואב השראה ממודלים לעבודה עם המשפחות על הרצף ,ויוצא מהנחת היסוד שהלקות בתקשורת נובעת  מחוסר ברכישת כלי תקשורת פנים אישית,חוסר בכלים לוויסות רגשי ורפרטואר מתאים לניהול יחסים בין אישיים. צוותי העבודה הבכירים והמדריכים הנם בעלי ניסיון רב עם ילדים בעלי קשיים מורכבים ועובדים בסיוע כלים מקצועיים מגוונים ובהדרכה מקצועית צמודה