קווים כלליים לבניית תוכנית לימודית חווייתית
במטרה למניעת נשירה מבי"ס יסודי (רגיל וח"מ) ו\או מניעת מעבר מבי"ס רגיל לח"מ.

התוכניות המוצעות (2 אופציות)
1) קבוצה בשעות הבוקר תוכנית לימודים חלופית לתקופה של מס' חודשים.
2) הוצאה של מס' ימים בשבוע כתגבור ללימוד במוסד הלימודי הנוכחי. קבוצת יעד:
קבוצה של 6- 12 ילדים בגילאי בי"ס יסודי . (בהתאם לסוג הקשיים)
ילדים במצב של טרום נשירה, ילדים בסיכון, ח"מ קל.

מטרות:
בהתאם לאחת מהתוכניות המוצעות במקביל או כתחליף למקום הלימודים הנוכח)
נתינת תגבור רגשי ולימודי לילדים כדי להשתלב במוסדות המוצא.
מניעת נשירה מבתי ספר רגילים.

תכנים:
טיפול מעמיק בתחום התוך אישי והבין אישי, בתקשורת, בכישורי חיים ובקריאת מפה חברתית.
עבודה בחקלאות, בישולי שטח, טיולים מאתגרים, עבודה עם העדר ובעלי חיים.
הוראה מתקנת במיומנויות היסוד בלמידה קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון.
לימודי קודש לפי סדר המתבקש מהמערכת החינוכית,ובמקביל הוראה מתקנת לקדם השתלבות מאוחר יותר בלימוד בבי"ס.
מיומנויות חקר ע"י ערוצי למידה מגוונים בחוויה. עבודה עם בע"ח מפגש עם עדר עיזים הכנת גבינות, עבודה בחקלאות, גינות ירק, טיולים ביער והתבוננות בטבע.
חוויות הצלחה לחיזוק התדמית וכדי לעורר מוטיבציה ללמידה . הגדרת מטרות להשגה עם התלמיד.

טיפול משלים\ תוכנית הוליסטית חובקת:
 טיפול משפחתי תומך בקבוצות של הנחיית הורים המהוות קבוצת תמיכה לתהליך.
 מפגשים יחידניים עם ההורים של אימון אישי ממוקד מטרות משפחתיות התנהגותיות והגדרת מטרות עם ההורים.
תזונה מתקנת\ משלימה.
אופציה לשילוב נוירו פסיכולוג המתמחה בליקויים בשפה ותקשורת-
ליווי מאבחן פסיכו דידקטי המתמחה בזיהוי תחומי החוזק של הילד ונתינת תוכנית עבודה מותאמת.

תכנית בוקר – סדנת שילוב בית ספרית וחוג לשעות אחה"צ